Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wentylacja stanowiskowa

puste biuroWentylacja stanowiskowa to rozwiązania stosowane punktowo, przeznaczone do radzenia sobie z emisją niepożądanych substancji bezpośrednio w miejscu, w którym ona występuje. Specyfika złożonych przemysłowych procesów technologicznych powoduje, że w halach produkcyjnych istnieją rejony szczególnie narażone na uwalnianie różnego rodzaju niebezpiecznych zanieczyszczeń. Wymagają one dodatkowych urządzeń wentylacyjnych usuwających pojawiające się substancje i zapewniających bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę samych maszyn czy fragmentów linii produkcyjnej. W takich przypadkach najczęściej stosuje się odciągi stanowiskowe usuwające zanieczyszczenia za pośrednictwem odpowiednio dobranych do charakteru zanieczyszczeń urządzeń filtrowentylacyjnych. Rozwiązania tego typu najczęściej są stosowane do radzenia sobie z pyłami lub oparami gazów.

 

Jakie zanieczyszczenia wymagają wentylacji stanowiskowej?

Istnieje dużo substancji, które wymagają stosowania wentylacji stanowiskowej w różnej postaci: od przenośnych, mobilnych odciągów stanowiskowych, po skomplikowane stacjonarne ze złożonymi systemami filtracji czy osuszania. Najczęściej spotyka się pyły wybuchowe; dymy spawalnicze; mgłę olejową; pyły oraz cząstki stałe i włókna. Pyły wybuchowe pojawiają się przy różnych procesach technologicznych, mogą to być np. drobiny pojawiające się przy obróbce metali m.in. magnezu czy aluminium albo drewna i jego pochodnych.

Zobacz również: Wentylacja mechaniczna dla domu

Dymy spawalnicze zawierają w sobie znaczne ilości tlenków metali: m.in. magnezu, kadmu czy żelaza. Ich wdychanie może prowadzić do licznych chorób układu oddechowego i układu krążenia, a także do zaburzeń na tle neurologicznym. Mgła olejowa pojawia się głównie przy obróbce metali i jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, a także dla trwałości podzespołów używanych maszyn. Zawiesina może powodować choroby układu oddechowego czy narządu wzroku, zwiększa też ryzyko urazów, osadzając się na powierzchni różnych przedmiotów.

Pyły oraz cząstki stałe i włókna zawieszone w atmosferze w pobliżu miejsca pracy pojawiają się przy największej liczbie czynności, m.in. przy obróbce skrawającej np. szlifowaniu, wierceniu czy cięciu. Stopień ich szkodliwości zależy od rodzaju obróbki i rozmiaru pojawiających się zanieczyszczeń oraz rodzaju obrabianego materiału.

 

Urządzenia filtrowentylacyjne

Odciągi stanowiskowe w postaci urządzeń filtrowentylacyjnych są najpowszechniejszą metodą radzenia sobie z usuwaniem zanieczyszczeń z miejsca pracy i jego okolic. Chronią także pozostałe rejony pomieszczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Ich zasada działania opiera się na zasysaniu powietrza z prędkością umożliwiającą uniesienie cząstek zanieczyszczeń bądź na kierowaniu ich przy pomocy powietrza nawiewanego w odpowiednią stronę, gdzie są wychwytywane. Mobilne urządzenia filtrowentylacyjne pozwalają na większą elastyczność niż rozwiązania stacjonarne, ponieważ mogą być swobodnie przemieszczane i uruchamiane zależnie od potrzeb.

 

Jaką wentylację dla przemysłu wybrać?

Wentylacja dla przemysłu zapewniająca wymianę powietrza w zakładach produkcyjnych czy przetwórczych musi być dopasowana do wielu specyficznych wymogów związanych z charakterem prowadzonej działalności. Jednak niezależnie od tych różnic zawsze musi ona zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie ludzi. Chodzi tu zarówno o ochronę przed substancjami chemicznymi mogącymi wywoływać różnego rodzaju podrażnienia, jak i o różnego rodzaju pyły. Ważne jest też zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności, a także temperatury – co przy wielu technologiach produkcyjnych stanowi poważny problem.

Specyfika różnych gałęzi gospodarki stawia przed systemami wentylacyjnymi dla przemysłu rozmaite wyzwania. Powinny one radzić sobie nie tylko z odpowiednim składem i jakością powietrza, ale także gwarantować jego różne parametry w poszczególnych częściach tej samej hali czy budynku. Wymaga to nie tylko odpowiedniej mocy stosowanych central wentylacyjnych i montowanych w kanałach wentylatorów, ale także dodatkowych rozwiązań w postaci np. kurtyn powietrznych czy specjalnych odciągów w poszczególnych rejonach, czy nawet używania oddzielnych urządzeń do konkretnych stanowisk pracy lub urządzeń.

Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem przy projektowaniu wentylacji dla zakładów przemysłowych jest stosowanie modułowych central kanałowych obsługujących większe części obiektu. W wydzielonych obszarach o specjalnych potrzebach montuje się osobne pojedyncze urządzenia lub w przypadku większego nagromadzenia maszyn emitujących szkodliwe substancje cały osobny podsystem. W przypadku wentylacji przemysłowej ważne jest także odpowiednie filtrowanie pobieranego z zanieczyszczonego obszaru powietrza. Nie może być ono bezpośrednio uwalniane do atmosfery, dlatego, zanim opuści ono system wentylacyjny, przechodzi przez osuszacze czy systemy filtrów dopasowane do rodzaju zanieczyszczeń.

 

Wentylacja mechaniczna do biura

Wentylacja mechaniczna w biurze daje swobodny dostęp do świeżego powietrza w odpowiedniej ilości wszystkim pracownikom, klientom czy interesantom, którzy w nich przebywają. Pomieszczenia biurowe, szczególnie typu open space są niekiedy bardzo rozległe i jednocześnie pracuje w nich spora liczba osób. Sprawnie działający system wywiewno-nawiewny pozwala na efektywne usuwanie dwutlenku węgla, nadmiaru wilgoci czy przykrych zapachów, a także znajdujących się w powietrzu bakterii czy zarodników grzybów i pleśni, ograniczając w ten sposób ryzyko rozprzestrzeniania się niektórych rodzajów chorób. Dostarczanie świeżego powietrza o odpowiedniej wilgotności i temperaturze wpływa bezpośrednio na jakość pracy i osiągane przez firmę efekty.

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach biurowych jest nie tylko sensownym rozwiązaniem z punktu widzenia rachunku ekonomicznego, ale i odpowiedzialności za życie i zdrowie pracowników spoczywającej na pracodawcy. Konieczność zagwarantowania należytego przepływu powietrza wynika także z obowiązujących przepisów i jest regulowana przez normę PN-83/B-03430 oraz zmieniającą część jej zapisów nowelizację zawartą w normie PN-83/B-03430/Az3:2000. Zgodnie z tymi regulacjami w budynku użyteczności publicznej należy zapewnić strumień objętości powietrza na poziomie 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych, w których okna się nie otwierają na poziomie 50 m3/h. Stosowanie wydajnej wentylacji mechanicznej pozwala na wypełnienie tego obowiązku.

 

Medyczne oczyszczacze powietrza

Odpowiednia wymiana powietrza jest niezbędna nie tylko w budynkach biurowych, ale i w pomieszczeniach o zastosowaniu specjalnym, takich jak gabinety lekarskie, sale zabiegowe czy gabinety dentystyczne, gdzie często konieczne jest stosowanie medycznych oczyszczaczy powietrza. Wszędzie tam, gdzie może pojawić się wysokie ryzyko występowania w powietrzu czynników chorobotwórczych lub w miejscach, gdzie przeprowadza się zabiegi czy operacje wymagające wyeliminowania obecności patogenów, najlepszym możliwym rozwiązaniem są medyczne oczyszczacze powietrza. Pozwalają one na przeprowadzenie skutecznej dekontaminacji dzięki wielostopniowej i wysokowydajnej filtracji powietrza. Dzięki swej budowie i zastosowanym technologiom medyczne oczyszczacze powietrza są skuteczne również w zwalczaniu bakterii, grzybów i pleśni, a nawet usuwaniu z powietrza niektórych wirusów. Ich stosowanie jest przydatne także w miejscach, w których może przebywać większa ilość osób cierpiących na choroby przenoszone drogą powietrzną, m.in. w poczekalniach lekarskich czy aptekach.