SEZ-KD posiada funkcję automatycznego restartu, która pozwala na powrót do pracy klimatyzatora po przywróceniu zasilania.

Automatyczna zmiana trybu pracy powoduje automatyczne przełączanie trybu pracy między chłodzeniem i grzaniem w celu utrzymania żądanej temperatury.

Poziom dźwięku pracy jednostek wewnętrznych został zredukowany do zaledwie 22 dB zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu.

SEZ-KD-01

Wyposażenie wentylatora w silnik prądu stałego umożliwia wybór trzech prędkości wentylatora (low-mid-high) oraz czterech poziomów sprężu(5-15-35-50pa) zgodnie z wymogami różnych zastosowań.