Aktualności

Wentylacja mechaniczna

5 maja 2011

Ogólny opis instalacji:

  • czerpnia i wyrzutnia powietrza, którymi powietrze poprzez przewody jest wprowadzane do centrali wentylacyjnej i z niej wyprowadzane,
  • przewodów wentylacyjnych zakończonych anemostatami,
  • rekuperatora w którym następuje odzysk ciepła,
  • sterownika przy którego pomocy ustalamy parametry pracy .

Wentylacja taka zapewnia kontrolowaną wymianę powietrza oraz umożliwia odzyskanie części ciepła z ogrzanego powietrza wewnętrznego przed jego usunięciem na zewnątrz.
Odzyskane w ten sposób ciepło jest następnie przekazywane (poprzez wymiennik w centrali wentylacyjnej ) powietrzu wprowadzanemu do wnętrza domu.
Taki sposób wymiany powietrza zmniejsza zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania pomieszczeń.