Aktualności

Urządzenia filtrowentylacyjne MATRIX-1000

12 września 2013

Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000 jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z pyłów na ruchomych stanowiskach spawalniczych. Może być tez stosowane do odsysania innych pyłów o stosunkowo niewielkiej emisji zanieczyszczeń (do 10 dm4 dziennie), pod warunkiem, ze są to pyły suche i nie stwarzające zagrożenia wybuchowego. Dzięki zastosowaniu filtra nabojowego z membrana teflonowa zostają zatrzymane bardzo drobne cząstki pyłu, nawet te mniejsze niż 0,4μm.

Urządzenia MATRIX-1000 są przystosowane do zamocowania ramion ssących o średnicy 160 mm i zasięgu 2 m (ERGO-L/Z-2-R).

Urządzenie MARIX-1000-1 współpracuje z jednym ramieniem ssącym, MARTIX 1000-2 współpracuje z dwoma ramionami ssącymi.